Nye regler for genanvendelse af restprodukter – med fokus på PCB

Miljøstyrelsen har den 8. maj 2015 præsenteret et udkast til revision af bekendtgørelsen om anvendelse af restprodukter. Udkastet har i været i høring i juni måned 2015.

En af de væsentligste ændringer vedrører genanvendelse af lettere PCB-holdigt byggeaffald, som må genanvendes såfremt det anbringes mindst 2 meter over højeste grundvandsstand. En anden betingelse er, at afstanden til vandindvindingsanlæg er mindst 30 m.

JORD•MILJØ A/S har i den forbindelse indsendt høringssvar til Miljøstyrelsen, hvor vi har anført, at der vil være mange steder på Sjælland og specielt i Københavnsområdet, hvor grundvandsstanden ligger højere end 2 m under terræn. Det vil begrænse genanvendelsen noget.

Miljøstyrelsen forventer at den nye bekendtgørelse vil træde i kraft omkring årsskiftet 2015-2016.

Ønsker du at blive ringet op?

✔ Få et gratis og uforpligtende tilbud
✔ Få svar på dine spørgsmål
✔ Få råd og vejledning

Eller bliv ringet op for noget helt andet!

Udfyld hurtigt og nemt formularen og vi ringer dig op hurtigst muligt.