Christiansholm

På Christiansholm i hjertet af Københavns havn er udviklingen af Papirøen nu gået i gang. Der skal bl.a. opføres boliger og erhverv samt udgraves til parkeringskælder under byggeriet.

Christiansholm (Papirøen)

På Christiansholm i hjertet af Københavns havn er udviklingen af Papirøen nu gået i gang. Der skal bl.a. opføres boliger og erhverv samt udgraves til parkeringskælder under byggeriet.

JORD•MILJØ A/S har i den indledende fase udført en fuld forklassificering af byggeriets overskudsjord samt udført miljøundersøgelser.

Christiansholm hører til en af de ældste kunstige øer i havnen og blev skabt ved opfyldning i 1695 og udvidet flere gange i årene efter. Øen har haft skiftende funktioner, først under flåden, der havde opbevaring af materiel, siden slutningen af 1800-tallet en række private virksomheder. Her har været værksteder, havnerundfarterne har haft reparation og vedligeholdelse og endelig har der været papirlager – heraf navnet Papirøen.

Bygherre

Udviklingsselskabet Christiansholm Ø P/S

Opgave

JORD•MILJØ A/S står for miljøundersøgelser og forklassificering af overskudsjord til brug for prissætning af de kommende jordarbejder og indhentning af nødvendige tilladelser hos miljømyndighederne.

Egen omsætning

3,0 mio. kr. excl. moms

Udførelsesperiode

2018-

Ikke kategoriseretChristiansholm