90.000 m3 jord fjernet ved Nordhavnens metrostation

Den kommende metrostation i Nordhavnen bliver en del af Metrocityringen. Foruden udgravningen til stationen graves en tunnel mellem s-togstationen og metrostationen. Med et rullende fortov på 90 meter bliver det muligt at skifte mellem stationerne. Stationen placeres nordøst for krydset mellem Århusgade og Kalkbrænderihavnsgade. Der blev fjernet ca. 90.000 m3 jord midt i den oprindelige kystlinje, i et område der siden 1890’erne har været opfyldt og en del af Frihavnen.

Bygherre

MetNord JV I/S

Opgave

JORD•MILJØ A/S har fået til opgave at forklassificere projektets overskudsjord og føre miljøtilsyn med jordarbejderne.

Omsætning

1,9 mio. kr.

Udførelsesperiode

2014-2016

90.000 m3 jord fjernet