Bygningsundersøgelser

bygningsundersøgelser

Bygningsundersøgelser afslører om ældre bygninger indeholder asbest, PCB og andre miljøfremmede stoffer og materialer, som kan udgøre en miljø- og sundhedsmæssig risiko.

JORD•MILJØ A/S kan hjælpe med at kortlægge omfanget af de forurenede bygningsmaterialer, således at renovering og nedrivning foretages miljømæssigt forsvarligt og efter gældende regler.

Ring 35 82 04 02 for at få et tilbud.

JORD•MILJØ A/S tilbyder at udføre forundersøgelser af bygninger, så der er styr på de miljøfremmede stoffer/materialer før udbudsmaterialet sendes ud.

  • Asbest i isoleringer omkring rør
  • Bly og andre tungmetaller i maling
  • PCB i bløde fuger

er nogle af de miljøfremmede stoffer, der typisk findes i ældre bygninger, som i dag er modne til renovering eller nedrivning.

De miljøfremmede stoffer skal frasorteres det øvrige byggeaffald ved selektiv nedrivning og bortskaffes efter anvisning fra kommunen. Samtidig stiller Arbejdstilsynet særlige krav til arbejdsmiljøet ved håndtering af disse materialer.

Undersøgelse af asbest

Asbest undersøgelsen omfatter de mange bygningsmaterialer, hvor det kan træffes: isoleringer omkring rør, tagplader, loft- og vægplader, støbegulve m.m.

Undersøgelse af tungmetaller

Undersøgelse af bly og andre tungmetaller i maling kortlægger omfanget af den blyholdige maling, der tidligere blev anvendt i ældre bygninger.

Undersøgelse af PCB

PCB undersøgelsen analyserer de materialer, der typisk kan indeholde PCB: bløde fuger i vinduesrammer, forseglinger i termoruder og slidstærke malingstyper. PCB blev anvendt i byggeriet i Danmark fra ca. 1950, og frem til det blev forbudt den 1. januar 1977.

Ønsker du at blive ringet op?

✔ Få et gratis og uforpligtende tilbud
✔ Få svar på dine spørgsmål
✔ Få råd og vejledning

Eller bliv ringet op for noget helt andet!

Udfyld hurtigt og nemt formularen og vi ringer dig op hurtigst muligt.
    Bygningsundersøgelser