Dalum papirfabrik

Bygherre
MT Højgaard A/S
Egen omsætning
1,0 mio. kr. ekskl. moms
Udførelsesperiode
2019 -2020

Om sagen
Dalum Papirvarefabrik nedrives næsten totalt, så nyt boligkvarter kan etableres mellem enkelte bevarede bygninger og historiske konstruktioner. Gamle træer og arkitektoniske detaljer bevares, så nybyggeriet kan opstå i en moden natur sammen med elementer der minder fremtiden om stedets industrihistorie.

Vores ydelser
JORD•MILJØ A/S har været totalrådgiver på miljø i forbindelse med bygningsundersøgelser samt jord- og grundvandsforurening af nedrivningen af de eksisterende ejendomme på grunden.

Med et samlede etageareal på ca. 40.000 m² har JORD•MILJØ A/S´ afdeling for bygningsundersøgelser udført supplerende kortlægning af miljøskadelige stoffer som PCB, tungmetaller, asbest og PAH’er i byggematerialerne.
JORD•MILJØ A/S har efterfølgende udarbejdet et detaljeret udbudsmateriale til entreprenørudbuddet på miljøsaneringen og nedrivningen af bygningerne.

JORD•MILJØ A/S har udført miljøtilsyn med miljøsaneringen og nedrivningen af bygningerne, som berammede sig til ca. 2 år.

JORD•MILJØ A/S udførte ligeledes miljøundersøgelser på den 80.000 m² store ejendom, der omfattede jord-, vand, og poreluftprøver. Samt de geotekniske undersøgelser for det kommende nybyggeri.

Dalum Papirfabrik