En jordbundsundersøgelse foretages for at klarlægge en grunds fysiske og/eller kemiske forhold f.eks. indholdet af ler, silt og sand og hvorhvidt den kan holde vand, som benyttes ved dyrkning. Grundens surhed og gødningstilstsand er også vigtige faktorer, som afgøres ved kemisk analyse. For bebyggelse undersøges grundvands og miljø forholdene, så en sikker fundering kan konstrueres. I den indledende fase gennemgåes arkiveret data som f.eks. kort (især aldre kort).Grundens historie undersøges for at afgøre mulig forurening. Der foretages geotekniske boringer for at afgøre funderingsforholdene, så en sikker konstruktion kan foretages. På basis af boringer afgøres jordens forskellige lag for strømnings og deformeringsforhold. Jordens relevante dybder og stivhed og andre faktorer afgøres og der skrives tilsyns og vedligeholdelses planer for fundamentet.