Geoteknisk tilsyn og kontrol

geoteknisk undersøgelse

I den geotekniske undersøgelsesrapport formidles undersøgelsesresultaterne og der udarbejdes en anbefalet løsningsmodel for det kommende funderingsprojekt.

Ved opførelse af byggeri i geoteknisk kategori 2 og 3 skal der udføres geoteknisk tilsyn og kontrol i forbindelse med udgravning til fundamenter. Kontrollerne skal sikre, at entreprenørens arbejde er i overensstemmelse med det anbefalede, som er beskrevet i den geotekniske undersøgelsesrapport samt at funderingsarbejderne overholder de krav, som er angivet. Endvidere skal det sikres, at jordbundsforholdene er som angivet i den geotekniske rapport.

JORD • MILJØ udfører geoteknisk tilsyn inden for et døgn efter du har ringet

Hos JORD • MILJØ udføres geoteknisk tilsyn altid af en geoteknisk sagkyndig person og indenfor et døgn efter du har ringet til os. Ved vores tilsyn kan der gives rådgivning om hvorledes jorden skal opgraves, indbygges eller komprimeres. Vi udfør​er geoteknisk tilsyn og udgravningskontrol på byggepladser på hele Sjælland og på alle former for byggeprojekter, fra større byggerier til parcelhusbyggeri samt anlægsprojekter.

Geoteknisk tilsyn er en visuel verificering af fundamentsudgravningerne

​Når der er udført geotekniske undersøgelser af jorden vil det oftest være en punktundersøgelse, der kun beskriver jorden i de udførte borehuller. Et geoteknisk tilsyn er en visuel verificering af fundamentsudgravningerne, og eventuelt også af afrømningsniveauet for gulve. Det giver en ekstra sikkerhed for, at der funderes på bæredygtige og sætningsfrie aflejringer i hele byggefeltet. Fastlæggelsen af jordarternes bæredygtighed suppleres med en registrering af de styrke- og evt. deformationsmæssige egenskaber.

​Jordens bæreevne kontrolleres ved hjælp af vingeforsøg, og der udføres geoteknisk rådgivning ved tilsynsbesøget. Det som er registreret ved tilsynet beskrives i et geoteknisk tilsynsnotat med eventuelle anbefalinger for det fortsatte arbejde. ​Udgravningskontrol udføres i overensstemmelse med DS/EN 1997-1+2 Eurocode 7: Geoteknik. Kontrolarbejdet skal gennemføres af en geoteknisk kyndig person med erfaring med ingeniørgeologisk jordartsbedømmelse. Jord Teknik A/S udfører også tilsyn med pæleramning og kontrol af pælens bæreevne under rammearbejdet.

Pris på geoteknisk tilsyn

Prisen og omfanget af geoteknisk tilsyn og udgravningskontrol afhænger af mange forskellige faktorer, bl.a. valg af funderingsprincip, konstaterede jordbundsforhold og krav angivet i den geotekniske undersøgelsesrapport.

Kontakt Jakob Bielefeldt for at få oplyst pris på tilsyn og kontrol på din byggesag.

Ønsker du at blive ringet op?

✔ Få et gratis og uforpligtende tilbud
✔ Få svar på dine spørgsmål
✔ Få råd og vejledning

Eller bliv ringet op for noget helt andet!

Udfyld hurtigt og nemt formularen og vi ringer dig op hurtigst muligt.

     Jakob Bielefeldt

    Afdelingsdirektør

    JordbundsundersøgelserGeoteknisk tilsyn