Geoteknisk undersøgelse

geoteknisk undersøgelse

Skal du have udført en geoteknisk undersøgelse eller ønsker du at få geoteknisk rådgivning af en geotekniker med stor ekspertise? Hos Jord Teknik A/S udfører vi geotekniske undersøgelser for erhvervslivet, offentlige myndigheder og private kunder.

Vores kerneområder indenfor geoteknik er jordbundsundersøgelser samt tilsyn og kontrol med byggeprojekter i anlægsfasen. Det kan også være arbejde i forbindelse med sløjfning af brønde og boringer. Derudover tilbyder vi geoteknisk rådgivning.

Jord Teknik A/S tilbyder også kan at udføre de geotekniske boringer og undersøgelserne i felten, som en rådgiver herefter kan tolke på og selv udarbejde en geoteknisk rapport.

Geotekniske undersøgelser – hvorfor nu det?

En jordbundsundersøgelse er grundlæggende set en analyse af forholdene i jorden. Undersøgelsen kaldes også for en geoteknisk undersøgelse. Analysen er vigtig i forbindelse med nye byggerier, da det er vigtigt at kende til jordbundsforholdene og jordens bæreevne, så der kan foretages et kvalificeret valg af funderingsmetode, og dette kan prissættes.

Katten i sækken

Mange har prøvet at stå i den situation at have købt en byggegrund for at kunne opføre sit drømmehus og siden opdage, at grunden er ”bundløs”, og at det er forbundet med store ekstra funderingsomkostninger at gennemføre byggeriet.

Det er derfor vigtigt i forbindelse med grundkøbet at få foretaget en jordbundsundersøgelse til afklaring af jordbunds- og funderingsforholdene på grunden. Med en jordbundsundersøgelse er der enten mulighed for at springe fra handlen i tide eller få forhandlet et nedslag i grundprisen.

Byg på sikkert fundament

De geotekniske undersøgelser danner grundlaget for projektering og korrekt valg af den mest optimale funderingsform af dit byggeri. Med kendskab til undergrundens beskaffenhed sikres dit byggeri fra starten.

Det er en kendt sag at mange gennem tiderne har opstartet sit byggeri uden forhåndskendskab til jordbunden for efterfølgende at måtte standse op og ”sadle” om, hvilket altid er en fordyrende proces for bygherren. Ofte er tiden også en vigtig faktor.

Hvordan udføres jordbundsundersøgelsen?

Jordbundsundersøgelsen / de geotekniske undersøgelser planlægges på baggrund af det tilsendte tegningsmateriale samt en gennemgang af diverse databaser, herunder også eget borearkiv. Der udarbejdes en udførlig boreinstruks til boreformanden med oplysninger om placeringen af boringerne, afstanden mellem disse samt forventet boredybde. I forbindelse med undersøgelsen udtages jordprøver ved alle jordlagsskift, dog minimum pr. halve meter af alle gennemborede jordlag. Jordens styrke måles i leret jord ved vingeforsøg. I de sandede jordlag udføres SPT-forsøg.

Der foretages i laboratoriet en detaljeret geologisk beskrivelse/bedømmelse af alle udtagne jordprøver, specielt med henblik på aldersdatering og aflejringsmiljø. Beskrivelsen foretages altid af specialuddannet geolog og er essentiel for de videre geotekniske vurderinger og rapporteringer. Den geologiske beskrivelse suppleres med en bestemmelse af jordartens naturlige vandindhold. Der foretages en vandindholdsbestemmelse på alle jordprøver. Der udarbejdes en geoteknisk undersøgelsesrapport, hvori resultaterne af undersøgelsen formidles. Der opstilles parametre for styrken i de trufne aflejringer og vandspejlsforhold til brug for den efterfølgende projektering.

Der udarbejdes en anbefalet løsningsmodel for det kommende funderingsprojekt. Vi kan med fordel deltage i det videre projektforløb med geoteknisk rådgivning.

Få en pris på en Geoteknisk undersøgelsde

Ønsker du en pris på en geoteknisk jordbundsundersøgelse er du velkommen til af kontakte Jakob Bielefeldt for en pris.

Ønsker du at blive ringet op?

✔ Få et gratis og uforpligtende tilbud
✔ Få svar på dine spørgsmål
✔ Få råd og vejledning

Eller bliv ringet op for noget helt andet!

Udfyld hurtigt og nemt formularen og vi ringer dig op hurtigst muligt.

     Jakob Bielefeldt

    Afdelingsdirektør

    JordbundsundersøgelserGeoteknisk undersøgelse