Nedsivningstest

nedsivningstest
Med en nedsivningstest er det muligt at måle jordens evne til at nedsive regnvand fra din grund. JORD•MILJØ A/S har stor erfaring med at udføre nedsivningstest til beregning af nedsivningshastigheder for lokal afledning af regnvand(LAR). Ring til os på tlf. 35 82 04 02 for at få et tilbud.

Hvad bruges en nedsivningstest til?

Nedsivningstesten bruges til at beregne jordens evne til at absorbere regnvand fra hustage og befæstede arealer uden motortrafik, fx terrasser. Med et lille prøvehul med gruslag i bunden, er det muligt at beregne hvor hurtigt vandet siver ned i undergrunden. Hastigheden afhænger af jordens indhold af ler, sand og grus. Ud fra målingerne er det muligt at beregne nedsivningshastigheden til grundvandet. Nedsivningshastighederne bruges til at vurdere om jorden er egnet til nedsivning. Ved hjælp af beregningerne er det muligt at vurdere størrelse og indretning af nedsivningsanlæg/faskine.

Hvad er et nedsivningsanlæg/faskine?

Nedsivningsanlæg/faskine er et opsamlingsbassin for regnvand, der leder vandet bort fra overfladen og ned til grundvandet. Anlæggene er dimensioneret efter de lokale forhold, det være sig enfamiliehuse, etageejendomme samt gader og pladser.

Ønsker du at blive ringet op?

✔ Få et gratis og uforpligtende tilbud
✔ Få svar på dine spørgsmål
✔ Få råd og vejledning

Eller bliv ringet op for noget helt andet!

Udfyld hurtigt og nemt formularen og vi ringer dig op hurtigst muligt.

     JordbundsundersøgelserNedsivningstest