Københavns nye bydel

Nordhavn er Københavns nye bydel. Byudviklingen er begyndt i Århusgadekvarteret – den sydligste del af Nordhavn, hvor det gamle havneområde udvikles til nyt boligområde.

Bygherre

KPC Byg A/S, Terra Nova, Danica Ejendomme, PKA, AP Pension, Walls/Nordkranen, Boll+ og Union Holding A/S.

Opgave

JORD•MILJØ A/S har gennemført miljøundersøgelser og ført miljøtilsyn med oprensningen på seks byggefelter i Århusgadekvarteret. Endvidere har vi sammen med vores underentreprenører stået for udgravning og jordarbejder i underentreprise på to byggefelter. Arbejdet pågår stadig, og forventes afsluttet ultimo 2016.

Omsætning

Kr. 12,5 mio. excl. moms.

Udførelsesperiode

2012-2016

Københavns nye bydel