Lyngby hovedgade

Bygherre
KPC København A/S
Egen omsætning
1,3 mio. kr. ekskl. moms
Udførelsesperiode
2017 – 2019

Om sagen
Den tidligere bilforhandler ved Lyngby Hovedgade 63, skal nedrives i forbindelse med opførelse af et kombineret erhvervs- og boligbyggeri.
Projektet omfatter ca. 14.600 etagemeter, som skal indeholde en parkeringskælder under terræn, detailhandel i form af Føtex og Netto i gadeplan og på 1.- 4. sal etableres 145 ungdomsboliger. Derudover bliver en del af taget omdannet til grønne arealer, som beboerne i de mange nye ungdomsboliger kan få adgang til.

Vores ydelser
JORD•MILJØ A/S har været miljørådgiver i forbindelse med bygningsundersøgelser af eksisterende bygninger. Med et samlede etageareal på ca. 5.000 m² har JORD•MILJØ A/S´ afdeling for bygningsundersøgelser udført supplerende kortlægning af miljøskadelige stoffer som PCB, tungmetaller, asbest og PAH’er i byggematerialerne.

JORD•MILJØ A/S har ligeledes udført miljøundersøgelser af jord-, poreluft og grundvandsforurening. Efterfølgende er der udført risikoberegninger i forhold til den kommende følsomme anvendelse af ejendommen og der er udarbejdet en §8-ansøgning for hele det kommende projekt.
Projektet indebar også forklassifikation af ca. 32.000 tons overskudsjord samt miljøteknisk tilsyn med opgravningen af jorden.

Lyngby Hovedgade