Miljøkortlægning

Miljøkortlægning

Hvad er Miljøkortlægning ?

Miljøkortlægning kaldes også bygningsscreening og er en undersøgelse og beskrivelse af relevante stoffer og deres udbredelse i bygninger. Inden nedrivning af en bygning eller inden der skal udføres større renoveringer, er det lovpligtigt at udføre en screening af bygningen for at afdække, om der kan være anvendt PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest eller tungmetaller i bygningsmaterialerne. På baggrund af bygningsscreeningen, er det lovpligtigt at foretage en fysisk kortlægning af bygningsmaterialerne for indhold af stofferne PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller.

JORD•MILJØ kan udføre bygningsscreening / miljøkortlægning for dig.

Formålet med at udføre en miljøkortlægning , forud for nedrivning eller en større renovering af en bygning, er at få lokaliseret og kortlagt de miljøfarlige stoffer såsom PCB, asbest mv. således, at de udførende håndværkere kan planlægge arbejdsmiljø og de nødvendige værnemidler. Desuden er formålet at kortlægge de miljøfarlige stoffer, så de kan frasorteres og bortskaffes under kontrollerede forhold. Derved sikrer vi, at de miljøfarlige stoffer ikke ender i naturen via genanvendelse af materialer fra nedbrydnings- eller renoveringsarbejdet. Det er et krav i affaldsbekendtgørelsen, at bygherren skal udføre og kortlægge forekomsten af miljøfarlige stoffer i bygningsaffaldet.

Stofferne, PCB, asbest og tungmetallerne, som der skal undersøges for i henhold til affaldshåndtering og -lovgivning er også relevante at have styr på i forhold til at overholde arbejdsmiljølovgivningen under nedrivning og renovering.

At få udført en miljøkortlægning er vigtigt for at leve op til lovkravene på området og en grundig kortlægning af dine bygninger øger muligheden for at overholde tidsplanen og undgå ekstraregninger inden renovering eller nedrivning. Vi har stor erfaring med at udføre miljøkortlægning af bygninger og hjælper både små og store bygherrer.

Hvorfor er miljøkortlægning vigtig?

 • Det opfylder de lovpligtige krav
 • Det giver bedre økonomi på projektet. Det kan være mere end 30% dyrere at opdage miljøfarlige stoffer som f.eks. PCB, bly, asbest, kviksølv mv. i bygningsmaterialerne under renoverings- eller nedrivningsprocessen frem for at identificere de farlige stoffer forud for nedrivningen. Dette skyldes blandt andet, at det typisk vil føre til stop og forsinkelser i nedrivningsarbejderne
 • Du får bedre styr på dit bygningsaffald
 • Det giver et godt vidensgrundlag for at håndtere arbejdsmiljø under nedrivning· 

De miljøfarlige stoffer i bygninger, er i størstedelen af den danske bygningsmasse, konstateret i følgende bygningsmaterialer:

 • Asbest i fliseklæb, tagpap, gulvbelægning, rør- og beholderisolering, puds, loft-, facade- og tagplader samt andre eternitprodukter.
 • PCB i maling, lak, gulvbelægning og evt. fuger og termoruder fra perioden 1950-1977 mv.
 • Tungmetaller i maling, lak, gulvbelægning og glaserede fliser mv.
 • Klorparaffiner i nyere elastisk fugemasse, maling og gulvbelægninger.
 • PAH’er (tjære) i (sokkel-)maling, undergulve, fugtsikring af ydervægge og tagpap.

Hvorfor vælge JORD•MILJØ til din miljøkortlægning?

 • JORD•MILJØ har meget erfaring og er vant til at rådgiver både små og store bygherrer
 • JORD•MILJØ har erfaring med både store og små undersøgelser af bygninger
 • JORD•MILJØ har meget erfaring med nedrivning og miljøsanering af alt fra parcelhuse, sommerhuse og landejendomme til større industri- og beboelsesejendomme, skoler, institutioner, mv.
 • JORD•MILJØ rådgiver så myndighedernes krav opfyldes
 • JORD•MILJØ sikre mod ekstraregninger og forsinkelser i nedrivnings- eller renoveringsfasen

Ønsker du at blive ringet op?

✔ Få et gratis og uforpligtende tilbud
✔ Få svar på dine spørgsmål
✔ Få råd og vejledning

Eller bliv ringet op for noget helt andet!

Udfyld hurtigt og nemt formularen og vi ringer dig op hurtigst muligt.

   Kontaktperson

  Kontakt os for hjælp og yderligere information

  Filip Lau

  Afdelingsleder Bygningsundersøgelser

  Miljøkortlægning