Miljøsanering

Miljøsanering af bygning

Genanvendelse af byggematerialer fra nedrivnings- og renoveringsarbejder forudsætter, at materialerne er uforurenede og kildesorterede. Dette kræver i det fleste tilfælde, at der foretages en miljøsanering.

Hvad er miljøsanering?

Miljøsanering omfatter eliminering af miljø– og sundhedsskadelige stoffer, der tidligere blev anvendt i mange bygningsdele og installationer. Særligt materialer i bygningsmassen fra perioden 1955-1980 er i søgelyset, men også i bygninger fra nyere tid kan bygningsdele være forurenet med miljøskadelige stoffer.

Miljøsanering er en del af kildesorteringen, der omfatter fjernelse af farlige stoffer og materialer, fx asbest i rørisolering, PCB-holdig fugemasse, røgalarmer, kviksølvholdige lyskilder og CFC-holdige kølevæske i køleanlæg. Miljøsanering omfatter tillige afrensning af overfladebelægninger, som f.eks. lak, tjære og maling med indhold af miljøskadelige stoffer, typisk PCB, PAH’er og tungmetaller. Rensningen kan også omfatte forureninger fra produktion og anden historisk aktivitet i bygningen.

Krav om miljøsanering

Hvis du ejer en bygning, der skal nedrives, er det din pligt at lokalisere og fraskille de miljøfarlige stoffer fra de materialer, der kan genbruges. PCB, PAH’er, tungmetaller og asbest, skal bortskaffes efter særlige regler.

JORD•MILJØ kan hjælpe

JORD•MILJØ udføre rådgivning med screening og kortlægning for miljøfarlige stoffer i bygninger, inden der foretages en miljøsanering af en bygning der skal nedrives eller renoveres. Det være sig renovering af trappeopgange, udskiftning af vinduer og tag, altanprojekter, renovering af badeværelser, facaderenovering, prøvetagning af varmecentraler og rørføringer samt gårdprojekter.

 Hvorfor vælge JORD•MILJØ

 • JORD•MILJØ har erfaring fra mange forskellige sager – fra en lejlighed eller opgang til en større bygning.
 • JORD•MILJØs medarbejdere er et team af rådgivere som er sammensat med miljøteknisk og byggeteknisk baggrund.
 • JORD•MILJØ give et overblik over projektet med et overslag over udgifter til miljøsanering og nedrivning.
 • JORD•MILJØ kan tilbyde at forestå alle opgaver inkl. udarbejdelse af udbudsmateriale til miljøsaneringen og nedrivningen
 • JORD•MILJØ kan tilbyde at udføre tilsyn med miljøsaneringen og nedrivningen
 • JORD•MILJØ kan udarbejde byggesagsbeskrivelse for hele eller dele af miljøsanerings-, nedrivnings- og renoveringsarbejdet, hvor generelle og detaljerede forhold omkring bygningernes konstruktioner og nedrivnings- eller renoveringsopgaven beskrives, samt forekomst af miljøfarlige stoffer, der skal håndteres og bortskaffes.
 • JORD•MILJØ kan i udbudsprocessen deltage ved besigtigelse sammen med tilbudsgivere for at gennemgå det kommende projekt.
 • JORD•MILJØ tilbyder professionel og uafhængig rådgivning og bistand med fagtilsyn, renhedsprøver og dokumentation af miljøsanering.  
 • JORD•MILJØ giver en konkurrencedygtig fast pris på vores ydelser.

 

Ønsker du at blive ringet op?

✔ Få et gratis og uforpligtende tilbud
✔ Få svar på dine spørgsmål
✔ Få råd og vejledning

Eller bliv ringet op for noget helt andet!

Udfyld hurtigt og nemt formularen og vi ringer dig op hurtigst muligt.

   Kontaktperson

  Kontakt os for hjælp og yderligere information

  Filip Lau

  Afdelingsleder Bygningsundersøgelser

  Miljøsanering