Udtagning af Jordprøver

bygningsundersøgelser

Inden der foretages jordflytning fra kortlagte ejendomme eller en ejendom, som er omfattet af områdeklassificeringen, skal jorden analyseres og kategoriseres.

Desuden skal det i dag, ved ændring af arealanvendelse til bolig eller anden følsom anvendelse altid sikres, at de øverste 50 cm jord er ren i de områder, hvor der ikke er fast belægning. I forbindelse hermed skal der ofte udtages jordprøver.

JORD•MILJØ A/S kan udtage jordprøverne for dig.

Inden der udtages jordprøver er det vigtigt at kende det samlede jordvolumen samt udgravningsdybden.

JORD•MILJØ A/S kan enten udtage jordprøverne fra en jordmile eller af den uopgravede jord.

Vi bestræber os altid på at udtage prøverne for dig samme dag du ringer eller dagen efter. Leveringstiden på analyseresultaterne er 48 timer fra JORD•MILJØ A/S har indsendt jordprøverne til kemisk analyse. De udtagne jordprøver bliver altid sendt til analyse hos et godkendt og akkrediteret laboratorie. Er der behov for en hurtigere levering af analyseresultaterne er det naturligvis muligt. De udtagne prøver sendes som udgangspunkt til kemiske analyse for indhold af olie, tjærestoffer og tungmetaller, jævnfør jordflytningsbekendtgørelsen.

Når analyseresultaterne foreligger kan vi bistå med planlægning af gravearbejdet, og vi kan udarbejde en graveplan, der viser jordens forureningsklasser. Desuden bistår vi gerne med at anmelde jordflytningen til miljømyndighederne således at jordflytningen kan blive anvist af kommunen.

Det er også en god ide at få udført en jordbundsundersøgelse og få undersøgt om jorden er forurenet, ved køb eller salg af en ejendom. Uanset om du er sælger eller køber, er det fordelagtigt at få undersøgt jordens renhed. Som sælger undgår du nedslag i prisen grundet tvivl om jordens renhed. Som køber vil en undersøgelse af jorden sikre dig mod ubehagelige overraskelser som følge af ukendt jordforurening.

Nedgravet olietank

Har du en gammel nedgravet olietank, som er taget ud af drift, er der risiko for at olie fra tanken har forurenet jorden. For at undersøge om der er en jordforurening ved olietanken, kan JORD•MILJØ A/S udføre boringer ved olietanken, og udtage jordprøver, som sendes til kemisk analyse for indhold af olie. En jordbundsundersøgelse vil give dig et svar på, om din grund er forurenet, og om du bør få gravet din olietank op.

Nedgravet olietank

Overskudsjord fra nybyggeri og belægningsarbejder

Ved byggeri samt belægningsarbejde, genereres der overskudsjord dels fra muldafrømning i byggefeltet samt fra udgravning til bygningsfundamenter, belægninger og evt. kælderudgravning. Overskudsjord i byggefeltet skal som hovedregel bortskaffes fra din matrikel. Ved bortskaffelse af jord træder Jordflytningsbekendtgørelsen , som der er udarbejdet af Miljøstyrelsen i kraft. JORD•MILJØ A/S kan udtage jordprøver af overskudsjorden og på baggrund af de udtagne jordprøver kan jorden klassificeres i forskellige kategorier eller i forureningsklasser (klasse 0 – klasse 4) iht. “Jordplan Sjælland”. I henhold til loven kræves der dokumentation (jordprøver) af jordens forureningsgrad, inden jordflytning kan anmeldes til kommunen og bortkøres til godkendt jordmodtager. JORD•MILJØ A/S kan hjælpe med at udtage prøver af overskudsjorden og anmelde jordflytning.

Ønsker du at blive ringet op?

✔ Få et gratis og uforpligtende tilbud
✔ Få svar på dine spørgsmål
✔ Få råd og vejledning

Eller bliv ringet op for noget helt andet!

Udfyld hurtigt og nemt formularen og vi ringer dig op hurtigst muligt.

   Kontaktpersoner

  Kontakt os for hjælp og yderligere information

  Claus ekstrøm

  Markeds- og projektchef

  Anders søvsø

  Adm. Direktør, Akademiingeniør

  E-mail: as@jordmil.dk
  Telefon: 26 72 70 96

  MiljøundersøgelserJordprøver