Miljøstyrelsen har den 8. maj 2015 præsenteret et udkast til revision af bekendtgørelsen om anvendelse af restprodukter. Udkastet har i været i høring i juni måned 2015. JORD•MILJØ A/S har i den forbindelse indsendt høringssvar til Miljøstyrelsen.

læs mere