Nyt boligområde på Krimsvej, Amager oprenset

Fire tidligere industrigrunde på Krimsvej, Amager er oprenset for forurening, og nu forvandlet til boliggrunde for de nye beboere. I alt er ca. 40.000 tons jord gravet væk.

Bygherre

KPC BYG A/S og Arkitektgruppen A/S

Opgave

JORD•MILJØ A/S har gennemført miljøundersøgelser og ført miljøtilsyn med oprensningen på de fire tidligere industrigrunde på Krimsvej på Amager. Endvidere har vi stået for udgravning og bortskaffelse af byggeriets ca. 40.000 tons overskudsjord til godkendte modtagere. På baggrund af det udførte arbejde er ejendommene frigivet og godkendt til boligformål.

Omsætning

Kr. 14,8 mio. excl. moms.

Udførelsesperiode

2011-2015

Nyt boligområde på Amager