Om os

JORD•MILJØ A/S er et uvildigt rådgivende ingeniørfirma, hvis målsætning er at yde miljømæssige, faglige og økonomisk optimale løsninger på myndigheders og private kunders miljøopgaver.

Rådgivning er ikke en direkte målbar ydelse, men er et spørgsmål om tillid. Hvem kan bedst sørge for at du ikke overskrider dine budgetter, og forhindre ubehagelige overraskelser i byggesagens forløb?

JORD•MILJØ A/S tilbyder professionel bygherrerådgivning fra den indledende forureningsundersøgelse til grunden er renset, godkendt af myndighederne og klar til byggefasen. Det gør vi på baggrund af erfaringer fra en lang række opgaver, der især omfatter undersøgelser og oprydninger af forurenet jord eller grundvand, miljøgennemgang af virksomheder, ansøgninger og godkendelse af virksomheder, projekteringsopgaver m.m.

Siden etableringen i 1990 er medarbejderstaben i JORD•MILJØ A/S udvidet betydeligt. JORD•MILJØ A/S er sammensat af personer med uddannelse indenfor ingeniørfag og naturvidenskabelige fag. Medarbejderstaben har en bred fagkundskab og erfaring omfattende geologi, hydrogeologi, økonomisk optimale afværgeteknikker, miljølovgivning, auditering af miljøforhold og miljøstyring på virksomheder, husspildevand, hydraulik, drikkevandsrensning, grundvandskemi, biologisk monitering og sedimentologi.

Vi deltager gerne i et for Dem uforpligtende møde for nærmere at fremlægge vor strategi for en effektiv og omkostningsminimerende opgaveløsning.

Ønsker du at blive ringet op?

✔ Få et gratis og uforpligtende tilbud
✔ Få svar på dine spørgsmål
✔ Få råd og vejledning

Eller bliv ringet op for noget helt andet!

Udfyld hurtigt og nemt formularen og vi ringer dig op hurtigst muligt.
    Om os