papirøen – christiansholm

Holmen centralt i Københavns Havn, Christiansholm, er bedre kendt i folkemunde som Papirøen. Dette tilnavn fik området grundet dens fortid som centrallager for papir til avisproduktion. 

Planen for Papirøen er, at bevare området i centrum af København som et tilløbsstykke for hverdagslivets kultur og socialt liv, når boliger og hotel skyder op på grunden.

JORD•MILJØ A/S har været miljørådgiver på projektet i forbindelse med  opgravning og bortskaffelse af forurenet jord. Der er forinden udført miljøundsøgelser af jord og grundvand samt forklassificering af de ca. 250.000 tons overskudsjord.

Inden bortkørsel af alt overskudsjord, har JORD•MILJØ A/S udarbejdet anmeldelse om jordflytning.

Ved opgravning af de ca. 250.000 tons overskudsjord har JORD•MILJØ A/S  været miljøtilsyn med opgravning som tog næsten 1 år.

 

Bygherre

Udviklingsselskabet CØ P/S

Egen omsætning

4,9 mio. kr. ekskl. moms

Udførelsesperiode

2018 – 2020 

Papirøen – Christiansholm