Udvalgte projekter – miljøkortlægning

Kontorværket i Valby

Nye kontorbygninger skal opføres på ejendommen, der er beliggende på hjørnet af Gammel Køge Landevej og Carl Jacobsens Vej. 

JORD•MILJØ A/S har udført bygningskortlægning og bygherrerådgivning i forbindelse med miljøsanering og nedrivningen af de gamle bygningerne på ejendommen, med et samlede etageareal på 5.100 m².

Dalum papirfabrik

Udviklingen af Odenses nye bykvarter er i fuld gang. I løbet af de næste par år bliver den gamle Dalum Papirfabrik forvandlet til et mangfoldigt byrum, hvor moderne arkitektur forenes med bevaringsværdige bygninger.  

JORD•MILJØ A/S har været totalrådgiver på miljø i forbindelse med supplerende bygningskortlægning og tilsyn med miljøsanering og nedrivning af bygningerne.

lyngby hovedgade

På ejendommen Lyngby Hovedgade 63, Kgs. Lyngby der tidligere var en bilforhandler, skal der nu opføres et kombineret erhvervs- og boligbyggeri. 

JORD•MILJØ A/S har været miljørådgiver for KPC København A/S og i den forbindelse udført miljøkortlægning og tilsyn med miljøsanering af de gamle erhvervsbygninger, samt forureningsundersøgelser af jord, grundvand og poreluft på den 5.000 m² store ejendom.