Referencer

Klik her for at læse om vores projekter inden for Jordforurening og Miljøkortlægning.

Udvalgte projekter – jordforurening

papirøen – christiansholm

Holmen centralt i Københavns Havn, Christiansholm, er bedre kendt i folkemunde som Papirøen.

JORD•MILJØ A/S har været miljørådgiver på projektet i forbindelse med  opgravning og bortskaffelse af forurenet jord. Der er forinden udført miljøundsøgelser af jord og grundvand samt forklassificering af de ca. 250.000 tons overskudsjord.

Dalum papirfabrik

Udviklingen af Odenses nye bykvarter er i fuld gang. I løbet af de næste par år bliver den gamle Dalum Papirfabrik forvandlet til et mangfoldigt byrum, hvor moderne arkitektur forenes med bevaringsværdige bygninger.  

JORD•MILJØ A/S har været totalrådgiver på miljø i forbindelse med jord- og grundvandsforurening samt miljøkortlægning

lyngby hovedgade

På ejendommen Lyngby Hovedgade 63, Kgs. Lyngby der tidligere var en bilforhandler, skal der nu opføres et kombineret erhvervs- og boligbyggeri. 

JORD•MILJØ A/S har været miljørådgiver for KPC København A/S og i den forbindelse udført miljøkortlægning og tilsyn med miljøsanering af de gamle erhvervsbygninger, samt forureningsundersøgelser af jord, grundvand og poreluft på den 5.000 m² store ejendom.

Scandic Copenhagen Airport

Et nyt lufthavnshotel skyder snart op af jorden nær Københavns Lufthavn. Det er Scandic Copenhagen Airport, der skal opføres i erhvervsområdet Scanport ved Kastrup Havn.

JORD•MILJØ A/S har for bygherre Skanska A/S udført miljøundersøgelser og geotekniske undersøgelser i det ca. 9.000 m2 store byggefelt.

90.000 m³ jord fjernet ved Nordhavnens metrostation

Den kommende metrostation i Nordhavnen bliver en del af Metrocityringen. Forklassificering af projektets overskudsjord og miljøtilsyn udført i forbindelse med bortgravningen af 90.000 m³ jord.

Nordhavn – Københavns nye bydel

Nordhavn er Københavns nye bydel. Byudviklingen er begyndt i Århusgadekvarteret – oprensningen af den forurenede jord har vi stået for på flere byggefelter.

Nyt boligområde på Krimsvej, Amager oprenset

Fire tidligere industrigrunde på Krimsvej, Amager er oprenset for forurening, og nu forvandlet til boliggrunde for de nye beboere. I alt er ca. 40.000 tons jord gravet væk.

Valby Maskinfabrik – nyt erhvervs- og boligområde

Den gamle FL Smidth maskinfabrik i Valby er gennem de seneste år omdannet til et nyt erhvervs- og boligområde.

Sporudvidelse på NordVestBanen – Lejre-Vipperød

I størrelsesorden 500.000 m3 jord er opgravet og håndteret i forbindelse med udvidelsen af sporstrækningen mellem Lejre og Vipperød. JORD•MILJØ A/S har stået for klassificering og miljøtilsyn m.m

Udvalgte projekter – Miljøkortlægning

Kontorværket i Valby

Nye kontorbygninger skal opføres på ejendommen, der er beliggende på hjørnet af Gammel Køge Landevej og Carl Jacobsens Vej. 

JORD•MILJØ A/S har udført bygningskortlægning og bygherrerådgivning i forbindelse med miljøsanering og nedrivningen af de gamle bygningerne på ejendommen, med et samlede etageareal på 5.100 m².

Dalum papirfabrik

Udviklingen af Odenses nye bykvarter er i fuld gang. I løbet af de næste par år bliver den gamle Dalum Papirfabrik forvandlet til et mangfoldigt byrum, hvor moderne arkitektur forenes med bevaringsværdige bygninger.  

JORD•MILJØ A/S har været totalrådgiver på miljø i forbindelse med supplerende bygningskortlægning og tilsyn med miljøsanering og nedrivning af bygningerne.

lyngby hovedgade

På ejendommen Lyngby Hovedgade 63, Kgs. Lyngby der tidligere var en bilforhandler, skal der nu opføres et kombineret erhvervs- og boligbyggeri. 

JORD•MILJØ A/S har været miljørådgiver for KPC København A/S og i den forbindelse udført miljøkortlægning og tilsyn med miljøsanering af de gamle erhvervsbygninger, samt forureningsundersøgelser af jord, grundvand og poreluft på den 5.000 m² store ejendom.

Referencer