SCANDIC COPENHAGEN AIRPORT

Et nyt lufthavnshotel skyder snart op af jorden nær Københavns Lufthavn. Det er Scandic Copenhagen Airport, der skal opføres i erhvervsområdet Scanport ved Kastrup Havn. Der udgraves til fuld parkeringskælder under hotellet på et ca. 9.000 m2 stort areal.

Hotellet er udviklet i et samarbejde mellem Skanska A/S og arkitektfirmaet Schmidt Hammer og Lassen A/S. JORD•MILJØ A/S har i den indledende fase udført en fuld forklassificering af byggeriets overskudsjord samt udført miljøundersøgelser og ved gennemgravning foretaget en registrering af hindringer i undergrunden som fx gamle kajanlæg og fundamentsrester. Endvidere har vi via datterselskabet Jord-Teknik A/S udført geotekniske undersøgelser til brug for projekteringen.

Erhvervsområdet Scanport er den tidligere Kastrup Havn, der har rødder tilbage til midten af 1700-tallet hvor Kastrup Værk blev etableret på det opfyldte havneareal. Siden har der ligget en række virksomheder samt en benzinø, der forsynede lufthavnen med brændstof til flyene. Fremover bliver det hotellet, der forsyner flyene med passagerer.

Bygherre

Skanska A/S

Opgave

JORD•MILJØ A/S har stået for geotekniske undersøgelser, miljøundersøgelser, forklassificering af overskudsjord samt registrering af hindringer i undergrunden forud for pæleramning.

Egen omsætning

0,90 mio. kr. excl. moms

Udførelsesperiode

2017-

Scandic Copenhagen Airport