Sporudvidelse på NordVestBanen – Lejre-Vipperød

I størrelsesorden 500.000 m3 jord er opgravet og håndteret i forbindelse med udvidelsen af banestrækningen mellem Lejre og Vipperød.

Udvidelsen af banestrækningen mellem Lejre og Vipperød til dobbeltspor blev afsluttet og taget i brug i august 2014. Hermed er der nu dobbeltspor på hele strækningen mellem Roskilde og Holbæk.

Bygherre

Banedanmark

Opgave

JORD•MILJØ A/S har indhentet de nødvendige miljøtilladelser for projektets gennemførelse og stået for klassificering og miljøtilsyn i forbindelse med bortskaffelse af projektets overskudsjord. Meget af overskudsjorden har været ren jord, og er kørt til genanvendelse i nye støjvolde langs Ring 4 ved Ballerup.
Herudover har JORD•MILJØ A/S ført geoteknisk tilsyn med blødbundsudskiftninger under nye banedæmninger samt ført kontrol med fundamentsudgravninger for nye broer, dæmninger m.v.

Omsætning

Kr. 2,4 mio. excl. moms.

Udførelsesperiode

2011-2014

Sporudvidelse på NordVestBanen