Tankinspektion

Indvendig inspektion af tanke

I henhold til Olietankbekendtgørelsen skal alle anlæg med enkeltvæggede tanke mellem 6.000 og 100.000 liter inspiceres og tæthedsprøves hvert 5. eller 10. år. Hvis inspektion ikke tidligere er sket indenfor de angivne tidsfrister skal tanken være inspiceret og tæthedsprøvet inden 1. april 2010.

TANK•TEST A/S er specialister i inspektion og tæthedsprøvning. Inspektion og tæthedsprøvning vil normalt omfatte følgende:

  • Afmontering af mandedæksel
  • Opsugning og oplagring af brugbart produkt
  • Rensning af tank og grundig tankinspektion
  • Etablering og kontrol af gasfri tank
  • Indvendig inspektion og godstykkelsesmåling med ultralyd
  • Tilbagefyldning af brugbart produkt
  • Genmontering af mandedæksel og rørføringer
  • Kontrol af tæthed af tank, tilsluttede rørføringer og korrekt remontering ved vakuumtæthedsprøvning

Ønsker du at blive ringet op?

✔ Få et gratis og uforpligtende tilbud
✔ Få svar på dine spørgsmål
✔ Få råd og vejledning

Eller bliv ringet op for noget helt andet!

Udfyld hurtigt og nemt formularen og vi ringer dig op hurtigst muligt.

     Tankinspektion